Oznámení o ochraně osobních údajů

Miroslav Polach se sídlem Fibichova 2892/25, Břeclav 690 02  (dále jen „Správce“) tímto informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých tato společnost jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souvislosti s poskytováním svých služeb nakládá s osobními údaji svých klientů, které klienti Správci v této souvislosti poskytnou.

Správce zpracovává v případě Vašeho dotazu, učiněného prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webové stránce Správce, následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu, telefonní číslo
  • a případné další údaje, které Správci sdělíte v textu zprávy.

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování Vaší zprávy a odpovědi na tuto zprávu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů jakožto oprávněný zájem Správce, tedy zájem komunikovat s Vámi ve věci, které se Vaše zpráva týká. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou s Vámi budeme komunikovat, nejdéle pak po dobu 12 měsíců ode dne poslední Vámi odeslané zprávy. 

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

  • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat telefonicky na čísle +420 519 375 555 nebo prostřednictvím e-mailové adresy servis@autopolach.cz. Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostupných na http://www.uoou.cz.